Stort graffitikonstverk till Mattby

En förbipasserande på Finnviksvägen stöter i Mattby på en stor mås bakom Iso Omena. Fågeln, som täcker hela väggen, sticker klart ut från omgivningen; den har målats på västmetrons arbetstunnelsbyggnad.

Konstnären Emilio Mäkipää färdigställer måsen med en sprayflaska i handen. I juni genomför han på beställning av västmetro ett omfattande graffitiprojekt; utöver måsen finns på den andra väggen en undervattensvärld och på den tredje skogens invånare. Den egentliga ingången målas mera neutralt i beige, orange och röd nyans.

”Jag frågade på förhand i facebookgruppen Puskaradio Espoo och av människor som rörde sig i närheten av Iso Omena hurdana djur de skulle vilja se. Likartade önskemål kom både på nätet och ansikte mot ansikte; invånarna önskade i synnerhet strandvyer, svanar och måsar”, berättar Mäkipää.

Utöver havsstranden, på andra sidan av byggnaden bredvid gångvägen, finns rävar och en rödhake som betraktar de förbipasserande. Rödhaken var även den uttryckligen ett önskemål från invånarna.

Målarprojektet har redan kommit långt – bakom ligger fem dagar av målande och ett par till behövs för att färdigställa verket. Återstår att färdigställa bakgrundsmålningen och lägga till detaljer.

”I kanterna lägger jag ytterligare till lite grafisk stil, som sedan småningom smälter in i de mera dimhöljda bilderna”, säger Mäkipää.

Målningarna har gjorts för att stå emot tiden, graffiti håller om det behövs till och med i fem år. Och hållbarhet komma väl till pass, eftersom hela arbetstunnelns ingång kommer att bli under och mitt i framtida byggande i området – här ska bl.a. byggas en skola och en simhall.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700