Rörkanalsschaktningar ovan jord inleds i Sökö vecka 27

På byggplatserna vid Sökö metrostation görs rörkanaler som tidvis kräver ytschaktningar på byggplatserna Sökö torgs ingång, Övergårdsgrändens tekniska schakt och arbetstunneln (adresserna Sökövägen 12 och 14, Övergårdsgränden 1 och Sököleden 7). Arbetena inleds i början av juli (vecka 27) och pågår till slutet av augusti (vecka 35).

Arbetstiderna är mån.–fre. kl. 7–18.
Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Bullerbeslut om schaktning och spontning i Sökö 

Ytterligare information:
Skanska Infra Ab, ansvarig arbetsledare Lauri Harri, lauri.harri@skanska.fi, byggplatsens tfn 050 560 9092
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700