Rökfläktarna i närheten av västmetrons stationer servas under sommaren

Rökfläktarna för västmetrons banlinje servas på ett sätt som motsvarar årlig service innan stationerna och banan överlåts till HST.

Servicearbetet inleds 16.6 från Gräsviken och utförs i närheten av alla stationer (Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla, Mattby).

Under servicen körs fläktarna på full effekt under några minuter och detta medför buller i omgivningen. Servicearbetet utförs på vardagar kl. 7–16. Arbetet är klart före utgången av juli.

Rökfläktarna blåser i en nödsituation ut röken från de underjordiska rummen genom schakten. Totalt finns det 32 rökfläktar på sträckan Gräsviken–Mattby.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700