SRV vann byggnadsentreprenaden för Björkholmens metrostation

SRV Rakennus Oy och Länsimetro Oy har undertecknat ett avtal om byggandet av västmetrons metrostation Björkholmen. Arbetet inleds genast och metrostationen blir klar i slutet av 2015. Värdet på entreprenaden är cirka 29 miljoner euro. Byggandet av metrostationen genomförs som en projektledningsentreprenad.
Alla entreprenader för metrostationerna och banlinjerna har konkurrensutsatts med undantag av entreprenaden för Ängskulla metrostation. Kalkylering av anbud för byggnadsentreprenaden för Ängskulla metrostation pågår i januari-februari och byggnadsentreprenören för metrostationen väljs i mars.

Byggnadsarbetet på metrostationerna och banlinjen är i full gång. Nio procent av betonggjutningen på metrostationerna har avklarats och man har monterat stödmurselement längst en över åtta kilometer lång sträcka, konstaterar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

– 99,9 procent av borrningsarbetet är utfört. Vid Tomtekulla och Mattknuten i Esbo finns det ännu stenhinder. Borrningsarbetet vid Tomtekulla är klart denna månad och vid Mattknuten avslutas schakt- och tunnelborrningen i februari, fortsätter Kokkinen.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att slutföra byggandet i slutet av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo. www.lansimetro.fi