Länsimetro tecknade avtal om gassläckningssystem och reservkraftmaskiner

Länsimetros reservkraftmaskiner levereras av TYL Geneset Powerplants. Avtalet är värt cirka 1,4 miljoner euro. Reservkraftmaskinerna, bestående av en dieseldriven motor och en generator, placeras i för ändamålet reserverade utrymmen i alla stationer för att säkerställa avbrottsfri elmatning till för verksamheten viktiga utrustningar vid eventuella störningar på elnätet.

Länsimetros gassläckningssystem levereras av Mako Oy. I entreprenaden för gassläckningssystemet ingår släcksystem i tele- och automationslokaler i Västmetrons stationer, där man inte kan använda traditionella vattensläckningssystem. Totalvärdet för entreprenaden är cirka 415 000 euro.

– I år och nästa år återstår fortfarande undertecknande av avtal för vissa entreprenader. 99 procent av schaktningsarbetena är nu klara. I byggentreprenaderna har man redan monterat stödmurselement längs cirka sex kilometer av sträckan. Byggverksamheten fortskrider samtidigt i metrotunnlarna och vid fyra stationer, och snart har man påbörjandet byggande vid alla stationerna. Då sysselsätter projektet mer än tusen byggarbetare, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att inleda metrotrafiken på det avsnitt som är under byggnad under senare hälften av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.