Byggandet av Västmetron fortskrider – inledandet av trafiken skjuts fram till hösten 2016

Vid byggandet av Västmetron har man nu gått från sprängningsarbetena till byggandet av stationerna och de två parallella bantunnlarna. Byggandet har kommit igång på alla stationer utom Ängskulla.

– Stödmurselement har monterats på en nästan nio kilometer lång sträcka och tio procent av den betong som ska användas på stationerna har gjutits, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Tidsschemat för bygget är stramt och förutsätter ett friktionsfritt samarbete mellan de olika aktörerna. Utöver byggandet kräver ibruktagningen av metron att de gamla metrotågen automatiseras och att ett styrsystem införs. Automatiseringen och leveransen av perrongdörrarna skjuter fram inledandet av trafik till hösten 2016.

Perrongdörrarna och automatiseringen av tågen kommer enligt det tidsschema som Siemens presenterade förra veckan att fördröja den planerade trafikstarten, säger HST:s verkställande direktör Matti Lahdenranta.

Västmetron och HST söker tillsammans med Siemens lösningar för att minska fördröjningen.

Byggandet av Västmetron inleddes i Gräsviken i november 2009 och i Esbo sommaren 2010. Av sprängningsarbetet är 99,9 procent utfört. Vid Mattknuten finns ännu en bergsknall som vi tar hand om under februari, och efter det är sprängningarna klara.

Ytterligare information

HST, verkställande direktör Matti Lahdenranta, tfn 050 385 5020, matti.lahdenranta@hel.fi
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att slutföra byggandet i slutet av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.