Byggarbeten med ingångar till metron i Sökö

Vid Sökö metrostation byggs två ingångar. Den ena ingången finns vid Sökö torg och den andra vid Övergårdsvägen. I samband med schaktningen av ingången vid Sökö torg rivs en butiksflygel vid adressen Sökövägen 14. Rivningsarbetet inleds i juli och pågår uppskattningsvis en månad. Även vid Övergårdsvägen vid s.k. Puotitalo kommer en fastighet att rivas. Rivningsarbetet inleds vid en tidpunkt som meddelas senare. Vid Övergårdsvägen byggs den andra ingången till Sökö station.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Skanska Infra Ab, ansvarig arbetsledare Lauri Harri,  lauri.harri@kanska.fi, tfn 050 560 9092
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700