Spåret har lagts i båda tunnlarna från Gräsviken till Kägeludden

Monteringen av spåret i västmetron har framskridit så att spåret har lagts i båda tunnlarna från Gräsviken till Kägeludden. Spåren i den norra metrotunneln har monterats redan på Hagalundsidan. Spårläggningen avancerar snabbt och på hösten ska hela linjen vara monterad. Även monteringen av strömskenor har inletts och driftstömmen kan kopplas på i januari 2016. Metron fram till Mattby öppnas för trafik i augusti 2016.

– Trafiken inleds i augusti 2016 med förarkörda tåg. Vid rusningstid är turintervallet 2,5 minuter i stället för nuvarande 4 minuter i hela metron. Servicenivån förbättras då turintervallerna blir kortare och kapaciteten räcker till, säger Matti Kokkinen, vd för Länsimetro Oy.

Metrotrafiken inleds på två linjer Mattby–Nordsjö och Hagalund–Mellungsbacka. Metron till Stensvik blir färdig 2020.

Hur spårläggningen framskrider kan man se på västmetrons uppföljningstjänst www.lansimetro.fi -> Uppföljningstjänst.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron. Byggandet av avsnittet Gräsviken–Mattby slutförs till största delen före utgången av 2015. Byggandet av avsnittet Mattby–Stensvik pågår. Avsnittet blir klart 2020.