Dagbrytning inleds vid bygget av arbetstunnel i Kaitans

Dagbrytning för arbetstunneln i Kaitans inleds den vecka som börjar 13.4. Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa är den sammanhängande. Dagbrytningen sker innanför en spontvägg. Gångtrafiken stoppas vid arbetstunneln vid sprängningarna.
Från dagbrytningen övergår vi till verksamhet under jord, dvs. tunnelbyggandet, uppskattningsvis i maj 2015. Entreprenaden med arbetstunneln kommer att pågå till oktober 2015.

Efter arbetstunnelprojektet inleds schaktningen av spårtunneln och metrostationens utrymmen. Sprängsten transporteras i bägge arbetsskedena till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Vi utför 1–3 sprängningar per dygn.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:
Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• mån.–fre. 7–18 (tysta arbeten även 18–22, lör. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. 7–18 (tysta arbeten även 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. 7–22 och lör. 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• mån.–fre. 7–22 samt helger 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: mån.–fre. 22–7 och helger 22–9

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Destia Ab, tfn 040 637 5377
Platschef Mari Borén, Destia Ab, mari.boren(at)destia.fi
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700