Lemminkäinen Infra Oy vann tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen

Länsimetrons tävling Den säkraste metrobyggarbetsplatsen vanns av Lemminkäinen Infra Oy:s byggentreprenad för Ängskulla station. Granskningsperioden varade från början av juli till slutet av december 2014. Tävlingen ordnas halvårsvis och alla pågående entreprenader deltar i den.

De pågående entreprenaderna i västmetroprojektets tävling i byggarbetsplatssäkerhet bedömdes utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning (MVR, bedömning och utveckling av säkerhetsnivån på mark- och vattenbyggarbetsplatser). De entreprenadspecifika MVR-mätresultaten hade en vikt på 80 procent och olycksfrekvensen en vikt på 20 procent vid bedömningen av prestationerna under tävlingssäsongen.

Fokus under tävlingssäsongen låg på MVR-mätningarna. Entreprenören utför varje vecka en MVR-mätningsrunda, där det rådande läget och säkerhetsnivån på byggarbetsplatsen bedöms. Kontrollerna varje vecka tar fram arbetsplatsens eventuella säkerhetsbrister, men ger samtidigt erkännande för saker som är i ordning.

Till arbetsplatsen överlämnades vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Länsimetrons byggprojekt, en förgylld rälsskena.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi