Smygtitt på metrobygget: installationen av brandskjutdörrar har börjat

Metroavsnittet mellan Mattby och Stensvik får totalt 33 brandjalusier och 46 brandskjutdörrar. Cirka 40 procent av dem har redan installerats.

Målet är att Västmetron ska bli en av världens säkraste metrosträckor. För att garantera säkerheten i oväntade situationer installeras bland annat brandskjutdörrar och brandjalusier. Om det börjar brinna kan metrostationernas utrymmen skyddas genom att stänga av dem i sektioner. Brandskjutdörrarna har utrymme att öppnas i sidled, medan brandjalusierna inte har det.

Installationen av brandskjutdörrar påbörjades sommaren 2019. Den första brandskjutdörren installerades i banlinjens schakt på Sälvägen i juni och installationsarbetet för banlinjens del var klart i början av vintern. I februari inleddes installationsarbetet på Stensviks station och stationens sista brandskjutdörr installerades denna vecka. Näst på tur står Kaitans station. Brandskjutdörrarna och brandjalusierna för avsnittet Mattby–Stensvik levereras av Mesvac Oy.

Arbetet med att installera och testa brandskjutdörrarna på Stensviks station är på slutrakan. På videon (på finska) testas en brandskjutdörr som avskiljer banan och utrymmet där rökventilationsfläktarna finns från varandra.

Brandskjutdörrarna och brandjalusierna utgör en av 30 sidoentreprenader längs banlinjen. Merparten av sidoentreprenaderna hänger ihop med metrons säkerhet, exempelvis reservkraftaggregat, rökgasfläktar, kameraövervakning, brandlarmsystem och nödutropssystem.