Rulltrappornas avspärrningsstolpar på Mattby metrostation flyttas natten mellan torsdag och fredag 23–24.4

Avspärrningsstolparna i rulltrappornas övre ände på Mattby station flyttas natten mellan torsdag och fredag 23–24.4.

Förberedelser inför arbetet inleds i början av torsdag kväll. Installationsarbetet utförs efter att metron har stängt för dagen för att inte orsaka störningar för passagerarna.

Rulltrappornas riktning på Mattby station ändras beroende på passagerarflödena. Tidigare har man alltid behövt flytta avspärrningsstolparna när man ändrat riktningen. Efter det aktuella installationsarbetet kommer stolparna inte längre att behöva flyttas när man byter riktning, vilket gör allting smidigare och underlättar passageraflödena.

Mer information:

Projektledare Perttu Tavia, perttu.tavia@lansimetro.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700