Smygtitt på metrobygget: installation av reservkraftaggregat började på stationerna

Transporten av de första reservkraftaggregaten till stationerna på avsnittet Mattby–Stensvik började i slutet av februari. Det första aggregatet transporterades tisdagen 25.2 till Kaitans station och det andra till Esboviken några dagar senare. Här kan du ta en titt på hur det såg ut i Esboviken.

Alla de nya metrostationerna och Mossbergets depå kommer att få egna reservkraftaggregat. Totalt kommer sex reservkraftaggregat att installeras på sträckan Mattby–Stensvik. Aggregatet startar automatiskt med några sekunders fördröjning vid avbrott i elförsörjningen till ställverken som matar el till stationernas system på grund av störningar eller till exempel nationellt elavbrott. Aggregaten har en effekt på 500 kilowatt, vilket är nog för att upprätthålla stationens mest säkerhetskritiska funktioner, till exempel belysning, högtalarsystem, utrymningshiss och passersystem. Aggregatet tryggar en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott. Leverantör av reservkraftaggregaten till västmetrons stationer mellan Mattby och Stensvik är ett konsortium bestående av Geneset Powerplants Oy och Hautalan Sähkömoottori Oy.

Innan reservkraftaggregaten levereras till metrostationerna genomgår hela apparaturen ett så kallat FAT-test (Factory Acceptance Test).

 

I vår senaste smygtitt fick vi se hur det går till när man installerar rulltrappor (på finska)– rulltrapporna är för många en välbekant och synlig del av en metrostation. Reservkraftaggregaten är däremot inget som passagerarna märker av. I själva verket utgör de utrymmen som passagerarna ser, till exempel stationsplattformarna och rulltrapporna, bara ungefär en tredjedel av stationslokalerna medan två tredjedelar är osynliga för passagerarna.

Ett reservkraftaggregat är ungefär 3,9 x 1,6 x 2,6 meter stort (längd x bredd x höjd) och väger cirka 4 500 kilo. Aggregatet tryggar en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott.

Reservkraftaggregatet transporterades i ett stycke, till skillnad från rulltrapporna som transporterades i många delar som monterades ihop nere på stationerna. Aggregatet transporterades via servicetunneln och den framtida metrotunneln till installationsplatsen och lyftes på plats den sista biten med lyftkran. Plastskyddet tas bort på den slutgiltiga platsen där aggregatet installeras.

Installationen av reservkraft är en av 30 sidoentreprenader längs banlinjen. Andra sidoentreprenader är till exempel rulltrappor, hissar, rökgasfläktar och övervakningskameror.