Skanska Infra vann brytningsentreprenaden av stations- och bantunnlar för Länsimetros andra etapp

Skanska Infra Ab vann upphandlingen om den första brytningsentreprenaden av stations- och bantunnlar för Länsimetros sträcka Mattby–Stensvik. Skanska kommer att utföra schaktningen av Sökö station och ca 1,5 km av en dubbeltunnel, spårbyteshallen och de nödvändiga schakter som mynnar ut på markytan. Värdet på entreprenaden uppgår till 26,9 miljoner euro och den kommer att inledas under oktober.

– Byggandet av Länsimetro från Mattby till Stensvik fortgår enligt planerna. Metron gör det möjligt för stationsområdena att utvecklas och ansluter Hagalund, Mattby och Esbovikens centrum till metrotrafiken, konstaterar styrelseordförande för Länsimetro Ab och Esbos tekniska direktör Olli Isotalo.

– Entreprenaden är en del av en större projekthelhet och fortsättning till det samarbete som vi inledde redan 2011. Samarbetet har omfattat bl.a. brytningsentreprenaderna för metro- och förbindelsetunnlarna på Hagalunds station samt schakterna i samband med dessa samt byggnadsarbeten på tunnelsträckan Gräsviken–Drumsö. Vidare ansvarar Skanska för de pågående byggnadsarbetena vid Kägeluddens och Drumsö metrostationer, berättar vd för Skanska Infra Ab Ari Huovila.

Samtidigt den 24 september tecknades även två andra avtal. Länsimetros bergtekniska uppföljningssystem kommer att levereras av Suomen Malmi Ab. Avtalets värde är 580 000 euro. Finnrock Ab valdes till utförare av fastighetsbesiktningar och vibrationsuppföljningar på brytningens influensområde. Avtalets värde är 250 000 euro.

Brytningen av arbetstunnlar på sträckan Mattby–Stensvik inleddes i december 2014. Efter att arbetstunnelentreprenaderna har blivit klara inleds brytningen av stationerna och bantunnlarna. Arbetet beräknas fortsätta till senare delen av 2017. Sträckan Mattby–Stensvik är sju kilometer lång. De nya stationerna på sträckan är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Sträckan öppnas för trafik 2020. Trafiken till Mattby inleds den 15 augusti 2016.

Ytterligare information:
Styrelseordförande för Länsimetro Ab Olli Isotalo, tfn 050 593 3359, olli.isotalo(at)espoo.fi

Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi
Skanska Infra Ab, enhetschef Teuvo Suominen, tfn 040 771 0452, teuvo.suominen(at)skanska.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron. Byggandet av sträckan Gräsviken–Mattby slutförs till största delen före utgången av 2015. Byggandet av sträckan Mattby–Stensvik har inletts. Sträckan blir klar 2020.