Byggarbetena fortsätter med schaktarbeten för norra ingången nära Hagalunds station

Byggarbetena i samband med norra rulltrappan för Länsimetros station Hagalund börjar i september 2015. Arbeten utförs på området mellan Havsvindsvägen och Västanvindsvägen.

På området utförs dagbrytning samt schaktning, lastning och bortforsling av sprängsten och jord. Arbetena inleds under vecka 37 med inhägnad och grävning, schaktningen börjar under vecka 38. Schaktningsarbetena beräknas pågå i 2 månader. Byggarbetet beräknas preliminärt bli klart under sommaren 2016.

Arbetstiderna för schaktningsarbetet:
– vardagar 07:00–18:00
– lördagar 09:00–16:00

Ytterligare information:
Lemminkäinen Infra Oy, byggnadsentreprenaden för Hagalunds metrostation, journummer 050 523 3373
Lemminkäinen Oy må–fre kl. 9–15 tfn 020 71 5000
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700