Brytningsarbeten vid Sökö metrostation och bantunnel inleds

Brytningen av arbetstunneln i Sökö är nästan klar. Brytningsarbetet inleddes i januari 2015. Efter brytningen av arbetstunneln kommer brytningen av Sökö metrostation och bantunnel att påbörjas. Brytningsentreprenören för stationen och bantunneln är Skanska Infra Ab. Arbetet inleds omedelbart efter att brytningen av arbetstunneln har blivit klart i oktober.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:
Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må–fre 7–18 (tysta arbeten även 18–22, lö 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• må–fre 7–18 (tysta arbeten även 18–7)
Sprängningar i tunneln
• må–fre 7–22 och lö 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må–fre 7–22 samt helger 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: må–fre 22–7 och under helgerna
22–9
Sprängsten transporteras till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Vi utför 1–3 sprängningar per dygn.

På Länsimetros uppföljningstjänst på webbplatsen kan man se banlinjerna samt var stationer och schakterna är belägna. På tjänsten kan man även följa brytningens framskridande.

Ett informationsmöte kommer att anordnas på Sökö skola (Sökögränden 5) på tisdagen den 6 oktober kl. 18.00 där de boende informeras om projektet och brytningarna.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Skanska Infra Ab, ansvarig arbetsledare Lauri Harri, lauri.harri@skanska.fi , jourtelefon 24 h tfn 050 560 9092
Västmetrons responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700