Siemens Mobility levererar matningsstationer till Västmetrons andra fas

Siemens Mobility levererar matningsstationerna till avsnittet mellan Mattby och Stensvik. Leveransens värde är cirka fem miljoner euro.

Ett konsortium som består av Siemens Mobility Oy och Electric Power Finland Oy kommer att leverera matningsstationerna till de fem stationerna och till Mossbergets depå i Västmetrons andra fas. Matningsstationerna förser banans strömskena med el.

”Stationsleveranserna utgör en av 24 sidoentreprenader som omfattar hela linjen. Varje sidoentreprenad är viktig för helheten. Vi är nöjda över att ha hittat en erfaren leverantör för uppdraget”, säger Länsimetro Oy:s tekniska direktör Raimo Kaunismäki.

De första leveranserna sker i maj 2019 och hela entreprenaden slutförs före sommaren 2021.

”Avtalet är en fantastisk fortsättning på den första fasen, dit Siemens också levererade likriktarstationerna. Siemens har en stark bakgrund och erfarenhet inom elstationer för tågtrafik”, säger försäljningschef Jari Jokitöyrä från Siemens Mobility Oy.

Västmetrons andra fas väntas bli klar 2023. Schaktningsarbetena slutfördes i fjol. Man har nu övergått till byggfasen på banlinjen och de fem stationerna och arbetet har kommit i gång som planerat. På Mossbergets depå pågår redan hustekniska arbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen pågår fram till 2022. Därefter börjar en driftsättningsfas som inkluderar godkännande av entreprenader, omfattande tester samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetro Oy:s del är metron klar när den överlåts till operatören, som då kan börja förbereda trafikstart.

Mer information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, tfn  050 390 6670