Parma Rail levererar sliprarna till västmetrons andra fas

Länsimetro Oy och Parma Rail har tecknat avtal om leverans av sliprar till västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik. Leveransen omfattar totalt 27 400 sliprar.

Parma Rail levererar sliprarna till västmetrons andra fas mellan Mattby och Stensvik. Leveransens värde är cirka två miljoner euro. Beställningen omfattar totalt 27 400 sliprar och leveranserna inleds sommaren 2020 och pågår fram till slutet av året.

Parma Rail deltog även som partner i västmetrons första fas och levererade då cirka 47 000 sliprar åren 2013–2015.

”I Parma Rail har vi fått en kunnig partner även till denna sidoentreprenad. Totalt finns det 24 sidoentreprenader som omfattar hela linjen”, säger Länsimetro Oy:s tekniska direktör Raimo Kaunismäki.

Enligt Parma Rails verkställande direktör Markku Järveläinen kommer man att börja tillverka sliprarna i sommar på fabriken i Forssa.

”Beställningen kom i sista stunden. Trafikledsverket har ett antal stora järnvägsprojekt under behandling, men de väntar fortfarande på slutgiltiga beslut”, berättar Järvinen.

Västmetrons andra fas väntas bli klar 2023. Byggarbetet på banlinjen och stationerna pågår fram till 2022. Därefter börjar en driftsättningsfas som inkluderar godkännande av entreprenader, omfattande tester samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetro Oy:s del är metron klar när den överlåts till operatören, som då kan börja förbereda trafikstart.

Mer information:

Raimo Kaunismäki, teknisk direktör, Länsimetro Oy, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi

Tfn 050 390 6670

Markku Järveläinen, verkställande direktör, Parma Rail Oy, markku.jarvelainen(at)parma.fi

Tfn 020 577 5456