Siemens levererar brandlarmsystemen till västmetrons andra fas

Siemens levererar brandlarmsystemen till västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik. Projektplaneringen inleds omedelbart och de första leveranserna sker om ett år. Avtalets värde är cirka 4,4 miljoner euro.

Leveransen inkluderar brandlarmsystem, linjära värmedetektorer till bantunnlarna samt användargränssnitt till stationerna.

”Västmetron är en av världens säkraste tunnelbanor. Merparten av västmetrons totalt 52 olika system är avsedda för att garantera säkerheten vid olika exceptionella situationer, till exempel bränder. Siemens lösning uppfyllde de tuffa tekniska kraven som vi ställt upp för systemet. Siemens är dessutom en erfaren leverantör med gedigen expertis”, säger Länsimetro Oy:s tekniska direktör Raimo Kaunismäki.

Systemen som nu levereras kommer att kombineras med den befintliga kontrollrumshelheten för att skapa ett enhetligt brandlarmsystem för hela metron. Systemen omfattar samtliga fem stationer som nu är under uppbyggnad.

”Vi ser avtalet som ett tecken på förtroende för ett väl genomfört projekt och en fantastisk fortsättning på arbetet med västmetrons första fas”, säger Key Account Manager Jari Salminen från Siemens.

Västmetrons andra fas väntas bli klar 2023. Schaktningsfasen slutfördes 2018 och underskred budgeten med 14 miljoner euro. Nu har man övergått till byggfasen på banlinjen och de fem stationerna och arbetet har kommit i gång som planerat. På Mossbergets depå pågår redan hustekniska arbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen pågår fram till 2022. Därefter börjar en driftsättningsfas som inkluderar godkännande av entreprenader, omfattande tester samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetro Oy:s del är metron klar när den överlåts till operatören, som då kan börja förbereda trafikstart.

Mer information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, tfn  050 390 6670, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi

Siemens Osakeyhtiö, Key Account Manager Jari Salminen, tfn +358 50 469 51 92, jari.salminen(@)siemens.com