Arbetena ovan jord vid Finno station börjar

Lemminkäinen Infra inleder arbetena ovan jord vid Finno station. De tre byggarbetsplatserna omges med stängsel och trafiken dirigeras om.

HRM:s depåbyggnad vid ingången på Sjövägen ska rivas och även kabelflyttningsarbeten kommer att utföras på området. Schaktningsarbetena på teknikschaktet i den östra ändan inleds med borrpålningsarbeten, varefter pålningen fortsätter vid ingången vid Finnobron.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer, Lemminkäinen Infra Oy, tfn 050 421 3344
Byggarbetsplatschef Harri Vehola, tfn 040 750 8564
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700