I Västmetron övergår man från testning till myndighetsgodkännande, för ögonblicket är bedömningen att metrotrafiken inleds i september

I början av juni övergår man i Västmetron från testfasen till myndighetskontrollfasen och förbereder överlämning av stationer och spår till HST. Efter myndighetskontrollerna och de eventuella korrigeringsåtgärder som dessa orsakar kan metron öppnas för resenärer. Enligt bedömningen i detta ögonblick skulle metrotrafiken kunna inledas i september. När det gäller busstrafiken skulle en övergång till anslutningslinjerna ske tidigast i mitten av oktober, och tills dess skulle bussarna till södra Esbo och Drumsö följa de nuvarande linjerna.

I idrifttagningen av Västmetron sker en övergång till myndighetskontrollfasen. Tillräckligt mycket tid måste reserveras för de eventuella brister som framkommer vid kontrollerna.

”Västmetron är klar för trafik omedelbart efter att man har fått det allra sista godkännandet. Min bedömning är att metrotrafiken kan påbörjas i september 2017”, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi som ansvarar för byggandet.

HST, som svarar för trafikeringen av metron, har under vintern och våren gjort provkörningar inom västmetroavsnittet. Provkörningarna har förlöpt bra och avslutas 14.5.2017.

”Provkörningarna av Västmetron har varit lyckade och med hjälp av dem har man kunnat säkerställa metrons funktionsduglighet även i många olika avvikelsesituationer. Metron är tillförlitlig och säker när den öppnas för resenärerna”, berättar HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski.

Efter myndighetskontrollerna fattar Länsimetro, HST och HRT beslut om den slutgiltiga igångsättningsdagen för metro- och anslutningstrafiken. Någon övergång till anslutningsbusstrafiken sker dock inte när hösttrafiken påbörjas 14.8.2017, utan bussarna till södra Esbo och Drumsö följer de nuvarande linjerna.

”Här är vår utgångspunkt att resenärernas förflyttningar i södra Esbo och Drumsö ska säkerställas i alla situationer”, berättar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi. ”Dessutom behöver busstrafikföretagen tid minst två månaders tid för att planera trafikproduktionen och arbetspassen.”

Metron och de nuvarande busslinjerna går under en tid parallellt innan bussarna övergår till anslutningstrafik. Därigenom får man också värdefulla erfarenheter av metrotrafiken i västmetroavsnittet.

Mer information:

Ville Saksi, verkställande direktör, Länsimetro, tfn 040 823 2086

Olli Isotalo, ordförande för Länsimetros styrelse, tfn 050 593 3359

Suvi Rihtniemi, verkställande direktör, HRT, tfn 050 565 8884

Ville Lehmuskoski, verkställande direktör, HST, tfn 040 520 6710