Testning av rökevakueringsfläktar på Drumsö 10.5.2017

Provkörning av rökevakueringsfläktar genomförs onsdag 10.5.2017 i Drumsöstationens östra schakt, med början klockan 18. Provkörningarna fortsätter under samma kväll, och under denna tid kan man tidvis höra surrande från västmetrons schakt. Vi beklagar eventuella bullerstörningar.

Rökevakueringsfläktarna används i en nödsituation eller i samband med underhåll, för att blåsa bort rök från underjordiska utrymmen genom schakten ut i uteluften.

Totalt har 32 rökevakueringsfläktar installerats på sträckan Gräsviken–Mattby.

Mer information:

Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700