Schaktning vid Dyningsvägen från vecka 47

Arbetet med bygget av Västmetron i Esboviken inleds vecka 47 med schaktning vid Dyningsvägen. Schaktet vid Dyningsvägen är det andra av de tekniska schakten vid Esbovikens entreprenad, som fungerar som den färdiga metrons schakt för utgång, rökextraktion, tryckutjämning och luftcirkulation.

Schaktningen inleds med borrning av schaktningshål och efter detta övergår man till schaktningssprängningar. Schaktningsarbetets längd är uppskattningsvis tre veckor och arbetet utförs vardagar (måndag till fredag) mellan kl. 7 och klockan 18.  Arbetstiderna baseras på bullertillstånd som Esbo miljöcentral beviljat.

På bygget i Esboviken fortsätter arbetet även på stationen, ingången till Esbovikstorget och schaktet vid Lärarvägen. Situationen för bygget som helhet beskrivs på sidan omEsbovikens bygge.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700

Journummer till Esbovikens byggplats (dygnet runt): 040 637 5377