Västmetrons nya brandsäkerhetsexpert erfaren inom planering och brandmannaarbete

Som brandsäkerhetsexpert inom Västmetroprojektet började den 25 oktober Mikko Mauro. Mauro fokuserar i projektet utöver på att leda den brandtekniska planeringen på helheten brandsäkerhet i fråga om såväl planering, byggande som ibruktagande.

Mauro kommer närmast från L2 Paloturvallisuus Oy. Han jobbade tidigare vid L2 som Västmetrons brandtekniska planerare för avsnittet Gräsviken-Mattby, så han känner till projekt Västmetron sedan tidigare.

Mauro har även praktisk erfarenhet av räddningsarbete – innan sin karriär som brandplanerare jobbade han som brandman. Han har dessutom magistersexamen i pedagogik från Helsingfors universitet.

“Metron bjuder på intressanta utmaningar ur jobbsynpunkt. Här verkställs en kvalitativ och bra kollektivtrafiklösning, som är bra för samhället ”, säger Mauro.