Schaktning vid Finnviksvägen från vecka 47

Schaktet vid Finnviksvägen som är en del av bygget av Västmetron i Finno inleds med brytningen av schaktet vecka 47. Schaktningen utförs i huvudsak som tunnelschaktning, där man utför schaktningen från nere i tunneln mot markytan. Den sista sprängningen till markytan genomförs som dagschaktning.

Sprängningsarbetet pågår i cirka tre veckor och följs av konsolideringsarbete och bygge av betongkonstruktionerna. Allt arbete i schaktet är klart uppskattningsvis i mars 2018.

Tunnelschaktningen genomförs från måndag till fredag mellan klockan 7 och klockan 22. Den sista sprängningen utförs under arbetstid för dagschaktning (mån.–fre. kl. 7–18)

Vad är schakt? Mera info om schakt här.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Journummer till Finno byggplats (dygnet runt): 050 421 3344