Västmetrons säkerhetssystem testas under nätterna mån–tis och tis–ons den 4–6 november i Mattby och Ängskulla

Ett befolkningsskyddsrum byggs som bäst i servicetunneln vid metrostationen i Mattby. Bygget av befolkningsskyddsrummet inbegriper ett driftsättningstest där västmetrons säkerhetssystem testas under ett brandlarm. Brandlarmet startar bl.a. rökgasfläktarna. Testningen kan inte utföras medan metrotrafik pågår och utförs därför nattetid mellan kl. 00 och 04 när det är uppehåll i metrotrafiken. Testerna görs på nätterna måndag–tisdag och tisdag–onsdag den 4–6 november. Testerna påverkar inte metrotrafiken.

Västmetron omfattar 50 tekniska system, varav en betydande del är avsedda för olika exceptionella situationer.  Genom testerna i samband med bygget av befolkningsskyddsrummet säkerställs systemens funktion i intilliggande utrymmen, dvs. stationerna i Mattby och Ängskulla samt schaktet i Distby. Läs mer om västmetrons säkerhet.

Adresser där testningen sker:
Mattby metrostation, Finnviksvägen 1, 02230 Esbo
Distby schakt, Finnviksvägen 15, 02230 Esbo
Ängskulla metrostation, Ängsgatan 2, 02200 Esbo

I samband med testerna kan rökgasfläktarna orsaka buller som hörs i närliggande fastigheter. Vi beklagar eventuella störningar.

Information:
Janne Ilkanheimo, husteknisk specialist, Projekt Västmetron, tfn 0400 896 672,
janne.ilkanheimo(at)lansimetro.fi