Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 27.8.2020

Länsimetro Oy:s fastighets- och infrastrukturchef presenterade Q2-rapporten för västmetrons första fas och HST:s prestationsrapport för styrelsen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten. Drifts- och egendomsriskerna utifrån Länsimetro Oy:s tillgångshantering presenterades för styrelsen.

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport över byggandet och kostnaderna för styrelsen med hjälp av situationsrummets vyer. En riskrapport för byggarbetet på avsnittet Mattby–Stensvik och byggprojektets halvårsrapport presenterades för styrelsen. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Länsimetro Oy:s verkställande direktör presenterade byggprojektets åtgärder för förebyggande av grå ekonomi. Öppen konkurrensutsättning ända från upphandlingsfasen bidrar till att förebygga grå ekonomi. I byggfasen kräver Länsimetro Oy bland annat att entreprenörerna tecknar lagstadgade försäkringar åt sina anställda samt i övrigt följer arbetstagarrelaterade lagar och förordningar samt kollektivavtal. Länsimetro Oy följer upp entreprenörernas dokument enligt kraven i beställaransvarslagen med hjälp av en tjänst som tillhandahålls av en extern partner. Västmetro-projektet övervakar inskolningen av arbetare och kontrollerar passer- och personkort genom entreprenörernas veckomätningar, tredjepartsmätningar och vid behov genom stickprov. En uppgift som ligger på huvudentreprenörens ansvar är till exempel att erbjuda inskolning till alla arbetare som kommer till byggarbetsplatsen. Samtidigt kontrollerar vi skattenumren från Skatteförvaltningens portal. Länsimetro Oy håller regelbundna samarbetsmöten med Skatteförvaltningen och Regionförvaltningsverket.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik och en marknadsöversikt för byggindustrin. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Nästa styrelsemöte hålls 23.9.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392