Västmetrons samarbetspris till Finno

Samarbetspriset är ett internt vandringspris inom Länsimetro Oy, som delas ut två gånger om året till någon av de pågående entreprenaderna. Priset delades nu ut för andra gången och vinnaren denna gång var byggarbetsplatsen i Finno. Västmetrons station som byggs i Finno får ingångar från Finnobron och Sjövägen. Läs mer om bygget av metrostationen i Finno.

– Samarbete och dialog mellan olika aktörer spelar en otroligt viktig roll i ett megaprojekt som västmetron. År 2020 är ett intensivt år för byggarbetet och ett av de mest hektiska under hela projektet, vilket kan sätta samarbetet på prov. Vi vill utvärdera samarbetet och förtroendet mellan aktörerna i varje byggentreprenad och åtgärda eventuella hinder för gott samarbete så tidigt som möjligt innan de utvecklas till problem som hindrar projektet från att fortskrida. Genom ett nära samarbete mellan olika aktörer kan vi övervinna alla utmaningar och leverera ett resultat som alla kan vara stolta över, då vi samtidigt överlämnar samtliga fem stationer och banlinjen till HST år 2023, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Vinnaren av priset utses två gånger om året bland de pågående byggprojekten. Målet är kontinuerlig förbättring av samarbetet och förtroendet. Länsimetro Oy mäter samarbetet på byggplatserna fyra gånger om året med en enkätundersökning som är integrerad i projektledningsmodellen. Enkäter har genomförts sedan juni 2018 allteftersom fler byggentreprenader kommit igång. Alla aktörer som deltar i byggarbetet svarar på enkäten. Svaren ges som numeriska bedömningar och fritt formulerade kommentarer om olika teman. Mätningarna utförs med hjälp av Celkee Insight och ger data om informationsflöden, samarbete, förtroende och yrkesstolthet. Kriterierna för priset är förutom genomsnittet för de teman som ingår i enkäten även byggplatsens utveckling, svarsfrekvens per svarandegrupp och antalet kommentarer.

Gemensamma mål och ömsesidigt förtroende skapar en kultur med konstruktiv feedback

Genomsnittet för de teman som bedöms i enkäten utvecklades positivt för byggplatsen i Finno. Byggplatsens resultat vad gäller informationsutbyte, samarbete, förtroende och yrkesstolthet förbättrades och låg på en god nivå. Finno utmärkte sig dessutom med antalet kommentarer som lämnades i samband med svaren. Kommentarerna gavs öppet med eget namn och bestod av konstruktiv respons. Svarsfrekvensen för Finno var 49 %. Frekvensen minskade för såväl Finno som de övriga byggplatserna jämfört med den senaste enkäten.

– I Finno har både entreprenören och beställaren gjort en medveten satsning på responskulturen. Denna satsning märks bland annat i antalet kommentarer som lämnades under eget namn. Samarbete är viktigt i en projektledningsentreprenad och både vi och entreprenören delar uppfattningen att feedback under eget namn är bra för samarbetet. Vi diskuterar saker öppet. Vi fokuserar på problem, inte personer, och skyller inte på varandra. Det händer mycket under ett flerårigt projekt, och även en del tuffa situationer uppstår. Därför måste vi kunna samarbeta för att lösa problemen och få projektet i mål, förklarar Mika Malkki som är byggchef i Finno.