Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 23.4.2020

Kvartalsrapporten Q1 för västmetrons första fas mellan Gräsviken och Mattby presenterades för styrelsen, liksom även HST:s rapportering till Länsimetro Oy (Mer information om aktörernas roller: Länsimetro Oy som ägare och utvecklare av metrosystemet).

En kvartalsrapport för Q1 över Länsimetro Oy:s drifts- och egendomsrisker presenterades för styrelsen.

Styrelsen gav verkställande direktören fullmakt att sälja aktierna i Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti till Esbo stad för 729,50 euro. Bakgrund till beslutet: Jousenpuiston pysäköinti Oy har genomfört en riktad aktieemission, där Esbo stad tecknade 300 000 nya aktier. Samtidigt har Länsimetro Oy:s aktiehav minskat till en marginell nivå. Parkeringsbolagets styrelse föreslog att Länsimetro Oy:s aktier skulle köpas ut genom ett köpebrev till inlösningsvärdet 6 600 euro. Esbo stads koncernsektion beslutade den 24.2.2020 att köpa 60 aktier i Kiinteistö Oy Jousenpuisto Pysäköinti av Länsimetro Oy för en köpesumma på 729,50 euro. För affären betalas överlåtelseskatt på sammanlagt 14,59 euro. Anslutningsparkeringen fortsätter i Esbo stads regi.

Styrelsen gav verkställande direktören fullmakt att grunda ett parkeringsbolag för Stensvik samt tillhandahålla nödvändig finansiering för det nya bolaget. Bolaget ”Koy Kivenlahden liityntäpysäköinti” är ett helägt dotterbolag till Länsimetro Oy. Motsvarande modell tillämpades även i Mattby (mer information om Länsimetro Oy:s dotterbolag på finska) . Parkeringsanläggningen väntas stå klar senast i slutet av 2023 och kommer att ha plats för cirka 500 bilar, varav ungefär 400 kommer att användas till anslutningsparkering.

En statusrapport över byggandet av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Första kvartalets riskhanteringsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen.

Projektets kostnadsuppföljning och finansiering presenterades för styrelsen.

Styrelsen beslutade att Länsimetro Oy:s bolagsstämman hålls 26.5.2020.

Nästa styrelsemöte hålls 28.5.2020.

Information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392