Ändrade trafikarrangemang på Utkiksgatan från början av maj fram till september 2020 och schaktningsarbeten i maj och juni

Byggarbetsplatsen utökas till en ytterligare del av Utkiksgatan från och med maj. Området används som byggplats fram till hösten 2020. Kvar av gatan blir två körfiler och en gångväg som spärras av med staket.

Dessutom kommer ett antal mindre schaktningsarbeten att utföras i maj och juni. Datumen meddelas när tidtabellen har slagits fast. Schaktningsarbetena utförs vardagar under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs kl. 7–18. Varningssignaler kommer att ljuda före sprängningarna.

Servicetunnelns ingång kommer efter att metron blir klar att användas sporadiskt vid underhållsarbeten på Esbovikens station.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information

24/7-journummer till Esbovikens entreprenör SRV Rakennus Oy: 040 637 5377

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700