Schaktningsarbeten vid ingången till Esbovikens servicetunnel inleds 18.5

Schaktningsarbeten kommer att pågå vid ingången till servicetunneln för Esbovikens metrostation på Utkiksgatan från och med måndagen 18.5.2020. Arbetet pågår i 1–2 veckor och utförs vardagar under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs kl. 7–18. Varningssignaler kommer att ljuda före sprängningarna. Schaktningsarbetet utförs i samband med grundläggningsarbeten för tunnelingången och utbyggnad av avloppsnätet.

Ingången kommer efter att metron blivit färdig att användas sporadiskt vid underhållsarbeten på Esbovikens station.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet orsakar.

Mer information

24/7-journummer till Esbovikens entreprenör SRV Rakennus Oy: 040 637 5377

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700