Om oss

Länsimetro Oy som ägare och utvecklare a metrosystemet

Länsimetro Oy är ett aktiebolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors. Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab (tidigare Helsingfors stads trafikaffärsverk) ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut.

Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen har Länsimetro Oy till uppgift att se till att metrosystemet och stationerna utgör en säker miljö för passagerarna under hela sin livscykel.

Den första fasen i västmetroprojektet från Gräsviken till Mattby färdigställdes i oktober 2017. Metrooperatören började trafikera det 14 kilometer långa banavsnittet 18.11.2017.

Länsimetro Oy, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och HST har genom ett avtal beslutat om förvaltningen och underhållet av västmetrons stationer och spår. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab utför det mesta av service- och underhållsarbetet samt ansvarar över driften och servicen av Länsimetro Oy:s stationer och banan samt rapporterar om detta till Länsimetro Oy. HST utför en del av de tjänster som nämns i avtalet. Samkommunen HRT, som beställer och planerar trafiken, ansvarar för passagerartrafikens tidtabeller.

Länsimetro Oy som byggare av infrastruktur och stationer

Länsimetro Oy har ansvarat för att bygga en helhet i enlighet med projektplanen, först från Gräsviken till Mattby och nu i andra fasen från Mattby till Stensvik.

I västmetroprojektets andra fas från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och på Mossberget byggs en underjordisk metrodepå.  Även i den andra fasen förblir banavsnitten, stationerna, depån och metrosystemet i Länsimetro Oy:s ägo. Lördagen den 3.12.2022 börjar metrotågen köra ända från Mattby till Stensvik i Esbo. När projektet avslutade ansvarar Länsimetro Oy för en infrastruktur på cirka 2,5 miljarder euro.

Västmetroprojektet ansvarar för att banavsnittet, stationerna och depån färdigställs inom utsatt tid och i enlighet med kostnadskalkylen. Varje station och varje banlinje har en egen projektledningsentreprenör. Mossbergets depå byggs av ett konsortium. För projektet har man grundat en integrerad projektorganisation som knyter alla parter till projektet och som arbetar enligt det s.k. big room-konceptet i Mattby i Esbo.