Information om projektet

Projektet fortskrider i två etapper

Huvudstadsregionens metrotrafik utvidgas västerut i två etapper. Den första etappen resulterar i åtta nya stationer och den andra etappen ytterligare fem stationer. Metron kommer att löpa hela sträckan på 21 kilometer under jorden i två parallella tunnlar.

Västmetron innebär tretton nya stationer. Stationerna på den 14 kilometer långa sträckan mellan Gräsviken och Mattby är Björkholmen och Drumsö i Helsingfors samt Kägeludden, Otnäs, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby i Esbo. Under den andra etappen kommer en bansträcka på sju kilometer att byggas med fem nya stationer; Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. En underjordisk metrodepå kommer att byggas i Mossberget.

Förutom stationerna kommer man även att bygga totalt 23 schakt för tryckutjämning, luftcirkulation och rökextraktion. Schakten fungerar även som nödutgångar. Byggnationen av Västmetrons fas 1 kommer att bli färdig i början av 2016.

Trafiken kommer i gång under hösten 2016. Metron från Mattby till Stensvik blir färdig tidigast år 2020.

Storlek av Hagalund station i förhållande till Helsingfors olympiastadion. Foto: Picture made by APRT Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy