Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 19.11.2020

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Styrelsen beslutade om inköp av arbetslednings- och underhållstjänster för projektet Mattby–Stensvik efter mottagandet av Mossbergets depå från Sweco PM Oy i enlighet med ramavtalet (27.10.2017).

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Kommunikationsdirektören presenterade videoserien DESIGN.TUNNE.METRO om Västmetrons stationer på avsnittet Gräsviken–Mattby. Målet är att visa upp stationernas arkitektur, design och detaljer.

Nästa styrelsemöte hålls 17.12.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392