Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 17.12.2020

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Styrelsen gav verkställande direktören fullmakt att teckna avtal om uppgifter i anslutning till driftsättningsförberedelser och driftsättning av avsnittet Mattby–Stensvik med HST. Uppgifterna inkluderar bland annat kontrollrumstjänster och provkörningar.

Styrelsen godkände Länsimetro Oy:s budgetförslag för 2021.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Ekonomidirektören presenterade även tidsplanen för bokslutet 2020.

Verkställande direktören presenterade Länsimetro Oy:s rekryteringar.

Nästa styrelsemöte hålls 28.1.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392