Bergspräckning vid Sökötorget veckorna 1–2

Från och med 4.1.2021 utförs bergspräckning med spräckkil vid Sökötorgets ingång. Arbetet kommer att pågå i två veckor (v. 1–2). Spräckningsarbetet utförs på det blåmarkerade området på Sökövägen 14. Det tillhörande borrningsarbetet kan orsaka visst buller i området. Borrningsarbetet utförs vardagar under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs kl. 7–18. På trettondagen (6.1.2021) görs ett uppehåll i spräckningsarbetet.

Bergspräckningen utförs för att göra cykelparkeringen vid ingången mer lättillgänglig.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet medför.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700