Räddningsverket övar i Hagalund 10 och 12 april – rök i närheten av stationen

Västra Nylands räddningsverk övar brandsläckning och undsättning av personer måndagen den 10 april på Hagalunds station.  Övningen börjar kl. 9.00 och pågår uppskattningsvis till kl. 16.00. Övningarna fortsätter onsdagen den 12 april på förmiddagen.

Räddningsövningarna är en del av idrifttagningen av västmetron. Målet med övningarna är att öva räddning genom att utnyttja västmetrons säkerhetssystem. Samtidigt övas samarbetet mellan olika parter, såsom räddningsverken, HST:s metroövervakning och övrig personal, akutvården och polisen.

Testningen av rökventilationssystemen förutsätter användning av rök, och övningsröken tar sig oundvikligt också upp till markytan i närheten av övningsplatserna. Man behöver inte anmäla röken till nödcentralen – särskilt om räddningsverkets fordon redan är på plats.

På förmiddagen den 10 april kan det finnas rök i trakten kring Tapiotorget, för då testas Hagalunds östra rökventilationsschakt. På eftermiddagen kan rök i sin tur synas i omgivningen kring det västra rökventilationsschaktet på Havsvindsvägen och i riktning mot Idrottsparkens metrostation. Onsdagen den 12 april kan det finnas rök kring schaktet vid Torrfurstigen.

Medan övningen pågår kommer det att finnas flera räddningsenheter på plats, så det kan vara svårt att röra sig i närheten av metrostationens ingångar och schakt. Allmänheten ombeds därför att undvika att röra sig i onödan i området medan övning pågår.

Mer information:

Brandmästare Kalle Ristola, Västra Nylands räddningsverk, tfn 09 8162 8699, kalle.ristola@espoo.fi

Kommunikationsdirektör Satu Linkola, Länsimetro Oy, tfn 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi