Matias Johansson har utnämnts till finansdirektör

Matias Johansson har börjat som finansdirektör på Länsimetro Oy. Matias ansvarar för västmetrons finansiering, ekonomiplanering och rapportering samt kontakterna med finansiärerna. En viktig del av uppdraget kommer att vara utvecklingen av kostnadsstyrningen under västmetrons andra fas från Mattby till Stensvik.

”Finansdirektörens uppgift är att avsevärt förbättra västmetrons ekonomiuppföljning och rapporteringen till ägarna. Målet är också att öka öppenheten och insynen i kostnadsuppföljningen”, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Västmetrobyggets organisation har förstärkts med sju experter i början av året. Projektorganisationen för den andra fasen flyttar i maj till gemensamma lokaler i Olars i Esbo nära affärscentret Iso Omena.

”Den viktigaste lärdomen av den första fasen är att samarbetet mellan projektets olika parter måste utökas och informationsutbytet förbättras. Flytten till gemensamma lokaler är kanske den mest konkreta åtgärden för att förbättra informationsutbytet. Med rekryteringarna säkerställs att projektorganisationen har tillräckliga resurser för att genomföra ett så här stort projekt, som inte bara är ett enormt infrastrukturprojekt utan också ett krävande automations- och hustekniskt projekt i svåra logistiska förhållanden under jord”, säger Ville Saksi.

Ytterligare information: Ville Saksi, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi