Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanfattning den 13 april 2017

Situationsbilden för idrifttagningen av västmetrons första skede Gräsviken–Mattby presenterades för Länsimetro Oy:s styrelse vid ett möte den 13 april. För närvarande kommer projektet att utöver tekniska tester fokusera på finslipning av brandtekniken, vilket föregås av särskilda brandinspektioner och mottagningsinspektioner utförda av byggnadstillsynen i Helsingfors och Esbo. Efter det följer överlåtelse av stationerna och banan till HST.

Sammansättningen av arbetsgrupperna inom ramen för samarbetsavtalet mellan HST och Länsimetro presenterades för styrelsen.  Styrgruppen består av Ville Saksi, Länsimetro Oy, (ordförande), Arja Hyppänen, Esbo, Ville Lehmuskoski, HST och Yrjö Judström, HST (styrgruppens sekreterare). Gruppen koordinerar samarbetet mellan HST och Länsimetro när metrotrafiken börjar.

En verksamhetsmodell för bolagets ekonomiska uppföljning presenterades för styrelsen. Under ledning av den nya ekonomidirektören Matias Johansson kommer den ekonomiska uppföljningen att fokusera särskilt på aktualiteten och tillförlitligheten i rapporteringen.

Verkställande direktören redogjorde för projektledningens utveckling och rekryteringarnas framskridande.

Styrelsen beslutade att den utredningsrapport som styrelsen beställt inte kommer att offentliggöras i detta skede, utan den görs tillgänglig för den specialrevision som ägarna beställt.

Styrelsens nästa möte hålls den 26 april 2017.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392