Plattformsgolvet på Björkholmens station renoveras – stationen stängd över sommaren

Plattformsgolvet på Björkholmens metrostation renoveras sommaren 2020 på grund av sprickor som upptäckts i golvets mosaikbetong. Sprickorna påverkar inte stationens användning, men trots det vill Länsimetro åtgärda problemet snarast möjligt. Därför kommer plattformens golvytor att renoveras 1.6–5.8.2020.

Björkholmens station kommer att vara stängd medan arbetet pågår för att få renoveringen gjord så snabbt som möjligt. På så sätt kan störningarna som orsakas begränsas till sommarsäsongen, då passagerarantalet är mindre.

Vi beklagar olägenheten som detta medför för passagerarna. Renoveringen genomförs effektivt och säkert, utan att störa den förbipasserande metrotrafiken och på så kort tid som möjligt. Arbetet utförs i tre skift. Stationens hissar och ingångshall används av byggarbetarna under renoveringen. Metrotågen passerar ständigt byggplatsen på båda sidor medan arbetet pågår. Arbetet har planerats med hänsyn till metrotrafiken.

Björkholmens station hade 2019 i genomsnitt 2 100 passagerare per vardag. I juni 2019 var vardagsgenomsnittet cirka 1 500 passagerare. Under veckosluten var passagerarantalet lägre än genomsnittet både på sommaren och på vintern. Nästa station, Drumsö, hade på årsnivå ett genomsnitt på 12 200 passagerare till vardags, medan antalet i juli var 9 200.

HRT kommer att öka antalet bussturer från Enåsens och Storsvängens områden till Drumsö metrostation medan arbetet pågår. Passagerarna kan även åka med linje 104, som går från Drumsö station längs Drumsövägen till Gäddvik. I Hanaholmen i Esbo kan dessutom bussarna som går längs Västerleden vid rusningstid även användas under sommaren. HRT ger ut mer detaljerad information om alternativa linjer under våren på hsl.fi/koivusaari2020 och informationen kommer senare även att finnas i Reseplaneraren.

Björkholmens station stod klar 2016 och öppnades för trafik i november 2017.

Mer information:

Länsimetro:s responsnummer  (mon–fre klockan 9–15.): 050 377 3700

Helsingforsregionens trafik HRT: trafikarrangemang och passagerarinformation: hsl.fi/koivusaari2020