Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 14.2.2019

Styrelsen sammanträdde 14.2.2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

Styrelsen godkände inköpsbesluten för sidoentreprenaderna. Information om sidoentreprenaderna offentliggörs allteftersom avtalen undertecknas.
På mötet behandlades även en statusrapport över service och underhåll av första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Organisationens resultatmål för 2019 presenterades för styrelsen. Ägarorganisationen består av de anställda på Länsimetro Oy som arbetar med underhållet av västmetrons stationer, bana och baninfrastruktur genom hela livscykeln.

En översikt över medierapporteringen om ägandet och byggandet av västmetron presenterades för styrelsen. Nästa möte hålls 15.3.2019.

Mer information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086
Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo, tfn 050 593 3359
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392