Ny projektingenjör i Stensvik – intresserad av stora projekt och gränsytorna mellan infrastruktur och byggnader

Aleksi Yletyinen (ingenjör, YH) har börjat som projektingenjör för stationsbygget i Stensvik. Som projektingenjör ansvarar han för bland annat stationsprojektets kvalitetssäkring, kostnadsuppföljning och dokumentering.

”Jag arbetar både ute på bygget och på kontoret. Jag har redan fått besöka byggplatsen i Stensvik och bekanta mig med entreprenören Skanskas organisation”, säger Yletyinen.

Yletyinen blev klar med sina studier 2018 och har en ingenjörsexamen i byggnadsteknik från yrkeshögskolan Metropolia. Före västmetron jobbade han på Destia med köpcenterprojektet REDI. Under studierna gjorde han sin praktik på bygget av Helsingfors nya centrumbibliotek Ode.

”Jag är fascinerad av stora, komplicerade projekt där man får se olika sidor av byggandet. Entreprenadformen är också bekant för mig från tidigare projekt”, säger Yletyinen.

Arbetet börjar med två veckor av inskolning i projektets byggande, ekonomi, riskhantering och kvalitetsledning.

”Metroprojektet bjuder på nya utmaningar och något som särskilt intresserar mig i projektet är gränsytorna mellan infrastruktur och byggnader”, säger Yletyinen.