Meddelande från Länsimetro Oy och HST: Idrifttagningen av Västmetron framskrider enligt plan

Vid idrifttagningen av Västmetron har man nu övergått till den fas då HST har inlett sina egna förberedande arbeten för att påbörja trafik. För närvarande framskrider idrifttagningen enligt plan. Bedömningen är att trafiken till Mattby kan påbörjas tidigast i slutet av september. 

Helsingfors räddningsverk tillstyrkte 4.9 ett tillstånd för Länsimetro Oy att göra stationerna i Björkholmen och Drumsö tillgängliga för HST:s förberedelser att påbörja trafik. Västra Nylands räddningsverk lämnade 31.8 ett motsvarande tillstånd för de sex stationerna på Esbo-sidan. De kontrollrumssystem som har överlämnats för att användas av HST är testade och bedöms kunna tas i bruk under nästa vecka.

Funktionerna i både den befintliga metron och på Västmetro-avsnittet övervakas från HST:s kontrollrum i Hertonäs. Kontrollrumssystemens (10 st.) uppgift är att övervaka Västmetrons alla 52 olika system, passagerarnas säkerhet, trafiken och underhållsfunktionerna.  Systemen innehåller cirka 50 000 övervakade apparater och cirka 27 000 planerade årliga underhålls- och kontrollåtgärder. Kontrollrumssystemen är fastighetsövervakning, VVS- och elsystem, övervakning av elmatning, kamerasystem, meddelandesystem, nyckelhantering, passagekontroll, nödtelefonsystem och brandlarmssystem.  Även trafikstyrningssystemet för metrotågen är i drift. Systemen kan aktiveras för produktionsdrift under idrifttagningens olika faser, bl.a. efter räddningsverkens anvisningar.

Idrifttagningen av Västmetron är en av de största överlämningarna av byggprojekt som har genomförts i Finland. Från tester och myndighetskontroller har man gått vidare till idrifttagningsfasen, efter vilken HST kan påbörja trafiken.  HRT fattar beslut om datumet för påbörjandet av metrotrafiken när det blivit klart hur mycket tid HST behöver för att slutföra alla förberedelser inför trafikstarten.  Information om idrifttagningens framskridande lämnas varje fredag.

Mer information:

Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086

HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski, tfn 040 520 6710

Herttoniemen valvomo. Kuva: HKL