Räddningsövning i Hagalunds metrostation fredag den 22.9

Västra Nylands räddningsverk genomför en övning i Hagalunds metrostation 22.9, cirka kl. 9.4515.00. Vid övningen testas Västmetrons passagerarsäkerhet i en fiktiv evakueringssituation i äkta verksamhetsmiljö för metron.

Under övningen är många utryckningsfordon i rörelse i stationens närhet. I övningen använder man ofarlig, till färgen ljusgrå övningsrök, som inte är skadlig för hälsan. Rök kommer att frigöras till luften ur metrons rökevakueringsschakt och spridas i den rådande vindriktningen. Man ska inte ringa Nödcentralen om övningsröken, såvida man inte upptäcker någon annan källa än övningen.

Räddningsverket beklagar den olägenhet som övningen orsakar för boende och företag i området samt andra som rör sig där. För att minimera olägenhetseffekterna bör man undvika onödig vistelse i området. Genomförandet av övningen producerar värdefull information för utveckling av metrotrafikens säkerhet, vilket blir till gemensam nytta för oss alla.

Mer information om övningen:

Länsimetro Oy, kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Västra Nylands räddningsverk, brandchef Heikki Kervinen, tfn 09 8162 8699 (växel)