Mångsidig yrkesman inom byggande blir kontrollant för byggentreprenaden i Kaitans

Byggmästare Risto Kainulainen har börjat som kontrollant för byggarbeten i Kaitans station. Kainulainen är en återvändare i projektet, då han också deltog i Västmetrons första etapp som kontrollant för byggarbetena i Aalto-universitetets station.

”Jag återkommer gärna till projektet. Västmetron är ett mångsidigt och stort projekt, och det finns ingen annat liknande i Finland”, säger Kainulainen.

Kainulainen har sammanlagt 20 års erfarenhet inom byggbranschen – han har arbetat såväl med nybyggnationer och renoveringar som med infrabyggande.

Som byggentreprenör för Kaitans har man valt arbetskonsortiet YIT Oy/Are Oy, och byggentreprenaden påbörjas i början av oktober. Kainulainens arbetsdagar kommer att till stor del tillbringas på arbetsplatsen för Kaitans station, där han övervakar byggarbetenas kvalitet och att arbetena fortskrider enligt den avtalade tidsplanen.

”Jag är van vid att komma till arbetsplatsen i tid på morgonen. Först av allt granskar jag tillsammans med projektledningsentreprenören vad som slutfördes som avslutning på föregående dag. Utöver inspektionerna innefattar arbetsdagarna eventuell planeringsstyrning,samt olika samarbetsmöten och sammanträden som ingår i projektet”, säger Kainulainen.

Risto Kainulainen