Lemminkäinen vann brytningsentreprenaden för Finno station och banlinje

Lemminkäinen Infra Oy vann brytningsentreprenaden för Finno station och banlinje. Arbetet inleds i mars 2016 och entreprenaden blir färdig i oktober 2017. Värdet på affären är cirka 36 miljoner euro. Entreprenaden omfattar utöver brytningen av Finno station och bantunnlarna även brytningen av en ny tunnel för avloppsvatten. Brytningen omfattar 1 380 meter av den nya metrolinjen och 771 meter avloppsvattentunnlar.

– Brytningen av stationerna Sökö och Stensvik samt banlinjen pågår. Brytningsentreprenaderna vid Kaitans och Finno samt vid den underjordiska depån i Mossberget håller på att inledas. Entreprenaden vid Esboviken startar senare i vår, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Nya stationer på den sju kilometer långa sträckan från Mattby till Stensvik är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. En underjordisk depå ska byggas i Mossberget. Sträckan öppnas för trafik 2020. Trafiken till Mattby inleds den 15 augusti 2016.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi.

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har till uppgift att bygga västmetron. Sträckan Gräsviken–Mattby öppnas för trafik i augusti 2016. Byggandet av sträckan Mattby–Stensvik har inletts. Sträckan blir klar 2020.