Brytningsarbeten inleds vid Kaitans metrostation och bantunnlarna

Brytningsentreprenaden vid Kaitans metrostation och bantunnlar inleds snart. Brytningsentreprenören för stationen och bantunnlarna är SRV Infra Oy. Arbetet inleds omedelbart efter att brytningen av arbetstunneln blivit klar i början av april. Under entreprenaden bryts Kaitans metrostation och 1 600 meter parallella bantunnlar, tre separata schakt i anslutning till stationen samt utgångsschakten till Sälvägen och Rilaxvägen.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:

Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må.–fr. 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–22, lö. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• må.–fr. 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–7 samt under veckoslut och söckenhelger)
Sprängningar i tunneln
• må.–fr. 7–22 och lö. 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må.–fr. 7–22 samt veckoslut 9–22 (om det inte orsakar störningar inomhus, även må.–fr. 22–7 samt under veckoslut och söckenhelger)

Brytning pågår uppskattningsvis fram till slutet av 2017. På Länsimetros uppföljningstjänst på webbplatsen kan man se banlinjerna samt var stationer och nödutgångsschakt är belägna. På tjänsten kan man även följa brytningens framskridande.

Vid Kaitans skola (Ivisnäsvägen 1) ordnas ett informationsmöte för invånarna den 5 april kl. 18–19, där information ges om projektet, byggplatsarrangemangen och brytningen.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer SRV Infra Oy, tfn 0400 459 827

Byggarbetsplatschef Risto Hast

Länsimetros responsnummer, må.–fr. kl. 9–15, tfn 050 377 3700