Siemens valdes som leverantör av Västmetrons brandlarmanläggningssystem

Siemens och Västmetron har avtalat om leverans av ett brandlarmanläggningssystem. Systemet täcker Västmetrons åtta stationer och bantunnlarna. Entreprenadens värde är 3,5 miljoner euro. Installationen av brandlarmanläggningssystemet inleds hösten 2014 och ska vara klar i slutet av 2015.
Leveransen omfattar även ett grafiskt övervakningssystem samt brandlarmanläggningssystem för stationerna och de tekniska utrymmena.

Det är viktigt för oss att snabbt få information om en eventuell brand. Brandlarmanläggningssystemet får inte heller ge falska alarm som stör trafiken, säger Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

Säkerhetssystemet ansluts till Hertonäs kontrollrum, från vilket även Helsingfors metros brandlarmanläggningssystem övervakas. Siemens har också levererat det system som används i Helsingfors.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att slutföra byggandet i slutet av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.