Länsimetros och HST:s idrifttagningsbesiktning 8.9.

Den gångna veckans händelser:

 • Helsingfors räddningsverk tillstyrkte 4.9 idrifttagning av stationerna i Björkholmen och Drumsö. Genom detta tillstyrkande har HST kunnat inleda de förberedelser som påbörjandet av trafiken förutsätter.
 • Västra Nylands räddningsverk lämnade 31.8 ett motsvarande tillstyrkande för de sex stationerna på Esbo-sidan.
 • Verksamhetsmodellen för Länsimetros och HST:s gemensamma situationsledning effektiviserades, med målsättningen att sömlöst koordinera samtliga parters åtgärder och förbättra tidtabellens säkerhet
 • Beslut fattades om information varje vecka på fredagar efter lägesrapportmötet
 • Entreprenörernas stationsspecifika slutstädningar färdigställdes till största delen
 • Överenskommelse har träffats med räddningsverken om anslutning av ljudevakuerings-, sprinkler-, gassläcknings- och brandlarmssystemen till Nödcentralen. Måltidtabell för anslutningen lämnas nästa vecka.

Återstående uppgifter innan trafiken påbörjas:

 • Överlämning av kontrollrumssystemen, fullständigt funktionsdugliga, till att användas av HST
 • Bygginspektionens slutgiltiga godkännanden i Esbo och Helsingfors för påbörjande av passagerartrafik
 • Genomförande av övriga nödvändiga ändringar som HST och Länsimetro har identifierat
 • Inledande fas av stations- och spårunderhåll (HST), höjning av personalens beredskap, säkerställning av helhetens funktionalitet och åtgärdande av eventuella brister som upptäcks
 • Test av trafik enligt tidtabell ska genomföras
 • Lyckad testperiod under två veckor, genomförd av HST, efter uppkörning av systemen

Övrig information:

För förbättring av brandsäkerheten byts brandrullporten på M-planet i Iso Omena i Mattby till en permanent dörr. Bytet av brandrullporten påbörjas nästa vecka. Dörren avskiljer köpcentrumet och metrolokalerna från varandra och är belägen vid övre änden av rulltrappan. Även i Ängskulla byter man senare brandrullporten mellan köpcentrumet och stationen. I Drumsö pågår färdigställning av motsvarande dörr. Dörrarbetena påverkar inte tidtabellen för idrifttagningen.

Nästa lägesrapport 15.9.

Mer information:

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086

HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski, tfn 040 520 6710