Länsimetro Oy:s ekonomiteam förstärks med en ekonomi- och administrationsassistent – ”Arbetet verkade inspirerande ända från början”

Milla Toivonen har börjat som ekonomi- och administrationsassistent på Länsimetro Oy. Toivonen förstärker ekonomiteamet för bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik. Teamet består av fyra personer, utöver Toivonen en ekonomidirektör, en projektcontroller och en kostnadsexpert

Toivonens uppgifter omfattar bl.a. fakturering, hantering och kontering av inköpsfakturor, administration, förvaltning av anskaffningsbeslut och order under hela livscykeln samt övriga rutiner inom ekonomiförvaltningen. Hon har erfarenhet av löneadministration, fakturering, hantering av inköps- och försäljningsreskontra samt personalärenden från sitt tidigare arbete på ekonomiförvaltningen på Fortido Oy.

”Jag sökte till Länsimetro Oy eftersom arbetsuppgiften verkade intressant och mångsidig. Jag fick genast intrycket att man i den här uppgiften har möjlighet att utvecklas i enlighet med sina egna intressen. Arbetet verkade inspirerande från första början”, säger Toivonen.

”Dessutom är det fint att få vara del av ett så här omfattande och viktigt projekt”, säger hon.

Under de första veckorna sätter sig Toivonen in i ekonomiförvaltningens funktioner och hela projektets verksamhet.

”Mitt team och hela arbetsgemenskapen verkar mottagliga och öppna. Mitt första intryck är mycket positivt”, säger Toivonen.