Den tredje av Västmetrons tunnlar har redan brutits

Västmetrons brytningsarbeten fortskrider med mer än en kilometer i månaden. Av den helt under jord gående Västmetrons längd, 28 kilometer, har man redan brutit mer än tio kilometer, dvs. 37 procent. På Helsingforssidan har man brutit 71 procent och på Esbosidan 23 procent.

– Man bryter nu tunneln över hela sträckan och projektet framskrider enligt tidplanen. Passagen under Drumsösundet är också nästan klar, det återstår mindre än 20 m till stranden, berättar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

Brytningen fortsätter till slutet av år 2013. De första stationsentreprenaderna inleds redan i år. Efter att stationerna har byggts följer banprojektet samt installationen och testningen av metrons styrsystem. Västmetron ska vara färdig i slutet av år 2015.

Mer information

Länsimetro, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi